W ramach zadań statutowych wspierania kształcenia jednostek harcerskich organizujemy dedykowane warsztaty, szkolenia i kursy. Woodcraft, pierwsza pomoc, czy inne dowolne techniki harcerskie nie stanowią dla nas żadnego problemu.